Ehkäisevän päihdetyön materiaalit

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ylläpitämä materiaalitietokanta sisältää kattavan kokoelman tarjolla olevista ehkäisevän päihdetyön aineistoista, kuten oppaista, esitteistä, julisteista ja sähköisistä opetusmateriaaleista. Tietokanta palvelee erityisesti käytännön työn tekijää.

Materiaalitietokannassa voi tehdä hakuja esimerkiksi aihealueittain, kohderyhmittäin ja avoimella sanahaulla. Tietokannassa esitellyt aineistot tilataan suoraan tuottajilta. Tilaustiedot ja tarkemmat yhteystiedot löytyvät aina kunkin aineiston kohdalta.

Kaikki sisältöön liittyvä palaute on tervetullutta! Palautetta voi lähettää yläpalkista löytyvän palautelomakkeen kautta.

Uusimmat aineistot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry