Smokefree-rastirata

Opetusmateriaali erityisesti 5.–6. luokkien terveystiedonopetukseen.

Ehkäisevän päihdetyön materiaalit > Smokefree-rastirata

Kuva, jpg, 18 KB - rastirata.jpgRastiradan tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan tupakoinnin sekä nuuskan ja sähkösavukkeen käytön vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Rastirataan kuuluu viisi tehtäväpistettä, joita kierretään ryhmissä. Rastirata voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan 2 x 45 minuutin oppitunnilla. Materiaali sisältää opettajan ohjeen, joka toimii purkukeskustelun apuvälineenä. Materiaali tukee uuden opetussuunnitelman tavoitteita.

Rastiradan tehtävät soveltuvat hyvin myös yläkouluikäisille. Kannattaa myös huomata, että yksittäisiä tehtäviä voidaan hyödyntää eri aineiden opetuksessa.

Löytyy myös ruotsiksi.

Käytössä PDF ja painettu versio

Laajuus ja hinta
Maksuton
WWW-osoite
www.ehyt.fi/smokefree-rastirata

20.10.2016

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry