Ryhmäilmiö

Ryhmänohjaajan käsikirja

Ehkäisevän päihdetyön materiaalit > Ryhmäilmiö

Kuva, jpg, 48 KB - ryhmailmio.jpgRyhmäilmiö-kirjan toinen painos keskittyy toimivien ryhmien rakentamiseen ja toimii työkaluna ryhmän ohjaajalle. Uudistetussa Ryhmäilmiössä huomiota saavat myös erilaiset hyvinvointiin liittyvät teemat, joiden käsittelyyn Ryhmäilmiö-materiaali tarjoaa oivia vinkkejä: Miten rakentaa hyvä keskusteluhetki nuorten kanssa esimerkiksi seurustelusta, kiusaamisesta, digipelaamisesta, kannabiksesta tai laajemmin arjenhallinnasta?

Ryhmäilmiö-koulutus ja -käsikirja ovat suunnattu kaikille nuorten ryhmiä ohjaaville, erityisesti opettajille. Käsikirjasta ja koulutuksesta hyötyvät myös muut oppilaitoksen työntekijät ja esimerkiksi nuorisotyöntekijät.

Toinen, täydennetty painos

Tekijä
Anni Selin, Antti Maunu, Kim Kannussaari ja Laura Heinonen
Laajuus ja hinta
84 sivua, 3,5 €
ISBN
ISBN 978-952-6661-55-1
WWW-osoite
www.ehyt.fi/sites/default/files/Ryhmailmio_verkko.pdf

20.10.2016

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry