Päihteetön pelikenttä

Tukea urheiluseuroille päihteettömyyden edistämiseksi

Ehkäisevän päihdetyön materiaalit > Päihteetön pelikenttä

Kuva, jpg, 24 KB - PP_logo_netti 2016.jpgPäihteet ja urheilu eivät kuulu yhteen.
Päihteillä on monia urheilusuorituksia ja harjoittelua haittaavia vaikutuksia.
Kaikki päihteet altistavat myös riippuvuudelle.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään harrastusympäristöön.
Urheilun parissa toimivien aikuisten esimerkin voima on valtava.
Esimerkillä vaikuttamisen lisäksi on hyvä tehdä selkeät pelisäännöt
ja sopimukset, joita yhteisesti noudatetaan. Aikuisen velvollisuus
on puuttua lapsen ja nuoren päihteiden käyttöön.

Päihteetön pelikenttä -vihkosessa on neuvoja, vinkkejä ja harjoituksia urheiluseurojen päihteettömyyden tueksi.

Tekijä
PP-verkosto: A-klinikkasäätiö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Music Against Drugs ry, Raittiuden Ystävät ry, Suomen Olympiakomitea, Syöpäjärjestöt
Laajuus ja hinta
4 sivua, vain PDF
WWW-osoite
www.ept-verkosto.fi/sites/default/files/Paihteeton%20pelikentta%20esite%20www2.pdf

Liitetiedostot

16.11.2016

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry